Koloreto Cukali

" Rregullimi vs. Vetë-rregulli i medias, qasje me mekanizmat ndërkombëtarë"

Ka drejtuar për 9 vjet emisione në Radio; ka punuar mbi 10 vite në TV të ndryshme si autor programesh; ka punuar për 1 vit në shtypin e shkruar si redaktor; dhe ka shkruar si kolumnist në disa të përditshme të shtpypit dhe në media online. Aktualisht, është Kryetar i Këshillit Shqiptar të Medias.