Produkte

#MediaPerMedian #EmpowerJournalists
Breza të ndryshëm, profesion i njëjtë.
Katër gazetarë të gjeneratave të ndryshme ndajnë këndvështrimet e tyre mbi sfidat e profesionit në kohën e zhvillimeve teknologjike. Si e ka ndryshuar teknologjia gazetarinë?
Vështirësitë e sotme në realizimin e lajmit dhe një vështrim nga e ardhmja.
*Autori Griseld Hoxha është një nga studentët pjesëmarrës në ciklin e moduleve online dhe trajnimeve të nismës “Empower Journalists”, organizuar nga Citizens Channel