Moduli 4

Autor: Prof. dr. Artan FUGA

1
Sinopsi

Kriza sistemike e mediave masive në Shqipëri dhe impakti i saj mbi gazetarinë cilësore

1
1. Hipoteza e një krize sistemike të massmedias!
2
2. Paradigma e sociologjisë funksionaliste mbi mediat: Funksionet e kompanisë mediatike dhe të komunikimit sipas Robert K. Merton
3
3. Riprodhimi i konformizmit social versus “Watch dog” i demokracisë
4
4. Funksionet dhe disfunksionet e mediave masive
5
5. Si e nxit media e politizuar apatinë politike!
6
6.1 Testimi i hipotezës dhe i paradigmës sistemike me baza të dhënash faktuale
7
6.2. Telefoni celulal versus televizor. Ekrani i vogël kundër ekranit të madh.
8
6.3. Rrudhja e vëmendjes të audiencave televizive ndaj programacionit televiziv
9
6.4. Shndërrimi I televizionit nga media në teknologji komunikimi : Programacioni pa gazetari. Televizioni rivalizon spektaklin, teatrin, kinemanë në qytet dhe filmin shqiptar.
10
6.5. Politizimi i informacionit masiv
11
6.6. Dalja nga funksioni I reklamës si motorr dinamik I ekonomisë
12
6.7. Apatia politike si abstenim në votime
13
6.8. Flakja e qytetarit nga sistemi I punës dhe braktisja e vendit nëpërmjet emigrimit.

Ushtrime

1
Teorike
2
Analitike

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 21 students
Lectures: 16