Moduli 3

Autor: KOLORETO CUKALI

1
Sinopsi

PRE-TEST

1
Çfarë është vetërregullimi i medias?
1 question
2
Kush duhet ta bëjë vetërregullimin?
1 question
3
Shpjegoni se çfarë janë “fake news” në një paragraf me 300 karaktere?
4
Jepni një shembull konkret të një “fake news”
5
Kush e ka fajin për mungesën e etikës në media: (multichoice)
1 question
6
A e keni lexuar Kodin e Etikës së Gazetarit?
1 question
7
Cilët nga këto fjali janë nene të Kodit të Etikës. (E vërtetë / e gabuar)
7 questions

SITUATA në SHQIPËRI

1
SITUATA në SHQIPËRI
1 h

Quizz

1
A është JOQ një nga burimet prej nga merrni informacionin?
4 questions
2
Çfarë ju shqetëson në lajmet që merrni çdo ditë?

KONTEKSTI PROFESIONAL

1
KONTEKSTI PROFESIONAL
2
KONTEKSTI SHOQËROR
3
Pse nuk ka patur vetërregullim deri tani në Shqipëri?
4
Dy modelet e rregullimit të çështjeve të etikës:
5
Quizz
1 question
6
Vetërregullimi
7
Cili është modeli që do i shkonte më shumë Shqipërisë sipas jush:

Problemet e gazetarëve

1
Problemet e gazetarëve

Dy llojet kryesore të Shkeljeve të Etikës

1
Shkeljet nga pakujdesia
2
Shkeljet e qëllimta

Kodi i Etikës

1
Kodi i Etikës

MEKANIZMI

1
AME – Aleanca për Media Etike
2
TEST mbi shkeljet e Etikës
3 questions

POST TEST

1
Cilat janë 2 problemet më të mëdha të medias shqiptare sot?
1 question
2
Cila do funksiononte më mirë në Shqipëri:
3
Cili është modeli më i mirë i vetërregullimit sipas jush?
3 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 24 students
Lectures: 12