“Kolapsi i industrisë kreative dhe “fati” i gazetarëve të rinj”