“Kolapsi i industrisë kreative dhe “fati” i gazetarëve të rinj”
Flitet për rolin e mediave në Shqipërinë e ditëve të sotme, sikurse edhe për problemet që hasin gazetarët për një raportim cilësor, për programacionin që nuk shpalos një diversitet programesh, për një televizion që mbështetet ende te fjala e kthyer në imazh, si një radio e rregjistruar me kamera, për një gazetari që transmeton në [...]
“Gjendja profesionale dhe sociale e gazetarit shqiptar në statusin e përçuesit të informacionit”
Ky synopsis paraqitet në kuadër të projektit “Fuqizimi i gazetarëve të rinj nëpërmjet promovimit të vlera profesionale” dhe  përfaqëson reflektimin dhe interpretimet mbi rezultatet e një sondazhi që ka monitoruar tregun e punës të gazetarëve në Shqipërinë e vitit 2019. Ky studim ka patur si synim për të njohur në gjendjen e statusit soci-profesional të [...]
“Rregullimi vs. Vetë-rregulli i medias, qasje me mekanizmat ndërkombëtarë”
Vetë-rregullimi është një proces pak i njohur në Shqipëri dhe relativisht i vonë në rajonin e Ballkanit. Ai është i ndërthurur me lirinë e medias dhe me nevojën për të adresuar problemet etike dhe ankesat e qytetarëve. Moduli synon që të pasqyrojë gjendjen e medias shqiptare, proceset e rregullimi vs. vetërregullimit, dhe problemet etike në [...]

Permbledhje e vizualizuar e moduleve online

Trajnerët

Prf. Dr. Artan Fuga

Profesor

“Kolapsi i industrisë kreative dhe “fati” i gazetarëve të rinj”

Ervin Goci

Lektor

“Gjendja profesionale dhe sociale e gazetarit shqiptar në statusin e përçuesit të informacionit”

Koloreto Cukali

Kryetar i Këshillit Shqiptar të Medias

” Rregullimi vs. Vetë-rregulli i medias, qasje me mekanizmat ndërkombëtarë”

Cikli i Webinarëve: Fuqizimi i gazetarëve përmes promovimit të vlerave profesionale

Citizens Channel në Rrjetet Sociale

Na ndiq në

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube

Sfidat e gazetarëve të rinj në ciklin e videove – “Reporteret”